Tavoitteet vuodelle 2015

Olen huomannut, että haluamiaan asioita ja tavoitteita on helpompi saavuttaa, kun asettaa itselleen selkeitä välitavoitteita ja lopulliset tavoitteet tekee itselleen konkreettisesti selviksi. Tämä helpottaa etenemisen havainnoimista ja toisaalta auttaa toteamaan milloin tavoite on saavutettu. Tässä kirjoituksessa pyrin asettamaan tälle vuodelle välitavoitteet niin matkalla taloudelliseen riippumattomuuteen kuin tämän blogin osaltakin. Continue reading

Kopparbergs Bryggeri: markkinajohtaja, kannattava kasvu ja edullinen arvostustaso samassa pullossa

Kopparbergs Bryggeri on ruotsalainen panimo, joka on maailmalla tunnettu lähinnä makeasta siideristään, mutta heidän tuotevalikoimaansa kuulu paljon muutakin. Yritys on osoittanut vahvaa kasvua jo vuosikymmenen sekä samalla pystynyt pitämään hinnoitteluvoimansa ja pääoman tuoton erinomaisella tasolla.
Tässä analyysissä käyn läpi yrityksen johdon ja omistajien kyvyn luoda omistaja-arvoa kasvattamalla yritystä orgaanisesti, vertaan yrityksen tilaa muihin alan toimijoihin ja pyrin arvioimaan osakkeelle oikean kurssitason käyttämällä EV/EBITDA-mittaria.
Continue reading